Merenlahden frisbeegolfradalla on vain yksi OB-linja, mutta se saattaa silti aiheuttaa pohdintaa kiekon päätyessä rajamaille. Tällä sivulla pyritään selventämään, milloin kiekko on pelialueella ja milloin "outissa".

OB-linjana toimii Orjainniementie

OB-linja vaikuttaa merkittävästi väylillä 1 ja 8, minkä lisäksi myös väylillä 7 ja 9 heitto voi ajautua OB-alueelle. Rajalinjana toimii nimenomaan itse soratie, eli urheilukentällä tien reunassa näkyvillä kivipaaseilla ei ole osaa eikä arpaa OB-linjan kanssa, vaan ne ovat pelkkiä ajoesteitä.

1-väylän osalta tulkintaa voi aiheuttaa parkkipaikalle johtavan pihatien ja Orjainniementien risteymä. Pihatie ei ole merkitty OB-alueeksi, joten risteykseen tippuvat heitot voivat olla vaikeasti tulkittavia. Tässä tapauksessa tulee kuvitella Orjainniementien jatkuvan suorana viivana risteyksen kohdalla, jolloin tämän näkymättömän jatkeen suuntaisesti katsottuna voi päättää, onko kiekko sisällä vai ulkona. Tulkintaa helpottamaan radalle pyritään pystyttämään merkkikepit pihatien risteykseen muodostamaan OB-linja.

OB-linja kartalla

Kiekko on OB-alueella, mikäli kiekko ylittää kokonaan OB-linjan eli soratien rajan. Varsinkin nyt syksyllä raja voi olla vaikea hahmottaa lehtien vuoksi, mutta pääsääntönä voidaan pitää sitä, että tieksi tulkitaan pelkästään soran peittämä alue. Esimerkiksi 8-väylän korin vieressä tien reunaa myötäilee kumpare, joka on vielä pelialuetta. Kumpareen juuri on myös vielä pelialuetta, mutta nopeasti kumpareen jälkeen maa on pelkkää soraa ja täten tietä.

Miten toimia, jos kiekko menee OB-alueelle?

Mikäli kiekko menee OB-alueelle, on tärkeää tietää se, missä kiekko ylitti OB-linjan, sillä se määrittää seuraavan heittopaikan. Seuraavan heiton heittopaikaksi merkitään pelialueen kohta, joka on kohtisuoraan siitä pisteestä, missä kiekko ylitti linjan ja on korkeintaan metrin päästä OB-linjasta. Huomaa, että heitettäessä kaikkien tukipisteiden (eli käytännössä jalkojen) tulee olla pelialueen sisäpuolella. OB-alueelle menneen heiton jälkeen tulokseen merkitään yksi rangaistusheitto, eli jos esimerkiksi avausheitto karkaa OB:lle, seuraavaksi heitetään laskennallisesti kolmas heitto.

Jos heitetty kiekko on alle metrin päässä OB-linjasta mutta pelialueen sisäpuolella, heittopaikan voi merkitä pelialueelle mihin kohtaan tahansa 1 metrin mittaista janaa, joka kulkee heitetyn kiekon keskipisteen kautta kohti-suoraan OB-linjan lähimpään pisteeseen.

Tarkemmat tiedot OB-alueen vaikutuksesta peliin frisbeegolfin virallisten sääntöjen kohdasta 806.02.